Propozície – BEH ULICAMI MESTA Námestova 2022

Hlavný organizátor:           TJ Oravan Námestovo

Miesto a deň konania:      Námestovo 21.05.2022 , Hviezdoslavovo námestie so štartom
od 15:00 hod.

Trať behu :

Detský beh 1 – Predškolský vek

Detský beh 2 – Mladší školský vek

Žiacky beh 1 – Mladší žiaci

Žiacky beh 1 – Starší žiaci

Dorastenci – 5 km

Juniori a Dospelí – 5km

Juniori a Dospelí – 10km

Trať bude riadne označená

Povrch : Asfalt, spevnené plochy.

Štartovné :

  • Pre vopred online registrovaných             –   8 Eur
  • Pre registovaných na mieste                      – 10 Eur
  • Deti do 15 rokov maju štartovne ZADARMO.

Platí sa na mieste v deň preteku pri prezentácii.

Limit preteku je 250 bežcov vrátane detí.

Kategórie :

Detské behy –

DM – Predškolský vek – 2019 – 2017 – 3 – 5 r.
DZ – Predškolský vek – 2019 – 2017 – 3 – 5 r.
DM – 1Mladší školský vek – 2016 – 2014 – 6 – 8 r.
DZ – 1Mladší školský vek – 2016 – 2014 – 6 – 8 r.
DM – 2Mladší školský vek – 2013 – 2011 – 9 – 11 r.
DZ – 2Mladší školský vek – 2013 – 2011 – 9 – 11 r.
DM – Mladší žiaci – 2010 – 2009 – 12 – 13 r.
DZ – Mladší žiaci – 2010 – 2009 – 12 – 13 r.
DM – Starší žiaci – 2008 – 2007 – 14 – 15 r.
DZ – Starší žiaci – 2008 – 2007 14 – 15 r.
 
DM – Dorast – 16 – 18 r, 2006 – 2004
DZ – Dorast – 16 – 18 r, 2006 – 2004
JM5 – Juniori – 19 – 21 r, 2003 – 2001
JZ5 – Juniori – 19 – 21 r, 2003 – 2001
JM10 – Juniori – 19 – 21 r, 2003 – 2001
JZ10 – Juniori – 19 – 21 r, 2003 – 2001

Ženy –

ŽU5 – od 22 do 39 rokov – 2000 – 1983
ŽU5 – od 40 do 49 rokov – 1982 – 1973
ŽU5 – nad 50 rokov – 1972 a staršie
ŽU10 – od 22 do 39 rokov – 2000 – 1983
ŽU10 – od 40 do 49 rokov – 1982 – 1973
ŽU10 – nad 50 rokov – 1972 a staršie

Muži –

MU5 – od 22 do 39 rokov – 2000 – 1983MU10 – od 22 do 39 rokov – 2000 – 1983
MU5 – od 40 do 49 rokov – 1982 – 1973MU10 – od 40 do 49 rokov – 1982 – 1973
MU5 – od 50 do 59 rokov – 1972 – 1963MU10 – od 50 do 59 rokov – 1972 – 1963
MU5 – nad 60 rokov – 1962 a staršíMU10 – nad 60 rokov – 1962 a starší

Prihlasovanie (registrácia) :

  • od 01.05.2022 sa možete zaregistrovať online cez tento link: https://www.casomierapt.sk/registracia_udalost.php?id=855
  • online registrácia končí 20.05.2022 o 9:00, alebo ak sa naplní účastnícky limit.
  • osobne počas prezentácie priamo na podujatí, ak nebude naplnený účastnícky limit od 12:00 do 14:00

Prezentácia prihlásených účastníkov, vyzdvihnutie si štartovných čísel a balíčkov.

  • V deň preteku 21.05.2022 od 12:00 do 14:00 si môžete vyzvihnúť štartovný balíček spolu s číslom a čipom na spodnej chodbe v Kultúrnom dome v Námestove – hlavný vchod
  • V prípade ak nebude naplnený limit účastníkov sa možete zaregistrovať aj na mieste.

Neúčasť :

  • V prípade neúčasti pretekára na podujatí, ktorý sa zahlásil on-line, bude vedený ako DNF „diskvalifikovaný“ a nezaráta sa do limitu preteku.

Čas štartu : detské preteky od 15:00 hlavné preteky 5km a 10km spoločne o 15:30

Časový limit :

Pre celé preteky je stanovaný časový limit –  90 min od štartu hlavného behu, t.j. do 17:00

Vyhlasovanie výsledkov :

Meranie zabezpečuje časomerná spoločnosť „Časomiera PT

Výsledky zverejní usporiadateľ ihneď po skončení podujatia a to na stránke OBL a https://www.casomierapt.sk/vysledky.php?year=2022

Oficiálne výsledky sa budú vyhodnocovať na mieste od 17:30

Odmeny:

Prví traja z každej kategórie získajú vecné ceny.

Občerstvenie :

Na trati : na trati bude občerstvovacia stanica iba na 10KM trati a to cca na 5 km, pri konci cesty na Ranč u Edyho. K dispozícii bude voda, jontový napoj. Počas preteku budú mať k dispozícii aj malé fľaše traťový navádzači v prípade potreby.

V cieli : v cieli bude k dispozícii občerstvenie vo forme pitného režimu „voda, jonťák, kofola, pivo“ , ďalej ovocie, sladké pečivo a ďalšie drobnosti.

Žiadame pretekárov, aby použité poháre, fľaše vrátili usporiadateľom, či použili koše.

Ostatné:

Súťažiaci svojim podpisom pred štartom:

– potvrdzuje dobrovoľný štart na vlastné riziko,

– prehlasuje, že jeho zdravotný stav mu dovoľuje absolvovať daný pretek,

– v prípade neplnoletosti sa za dieťa podpíše poverená osoba

– dáva súhlas na spracovanie osobných údajov podľa §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Súhlas sa udeľuje organizátorom podujatia a spoločnosti zabezpečujúcej časomieru a spracovanie výsledkov podujatia.

– Súhlasí s propozíciami

Organizátor podujatia zabezpečí zdravotnícku pomoc počas celého preteku a v cieli.

Všeobecné propozície boli vytvorené dňa 20.04.2022. Organizátor si vyhradzuje právo upraviť niektoré podmienky pretekov z dôvodu meniacej sa epidemiologickej situácie na Slovensku, tak ako bude vyhodnotená v súvislosti s termínom podujatia a ako budú v daný moment nastavené pravidlá ochrany zdravia ľudí / účastníkov , či divákov príslušnými autoritami.

V prípade, ak na základe uvedených opatrení a podmienok má organizátor právo podujatie presunúť, alebo aj úplne zrušiť. Keďže štartovné sa platí v deň pretekov, už zaregistrovaný účastníci nie sú povinný si prehlásiť štart v prípade ak by sa podujatie zrušilo.

Podujatie Beh Ulicami meste Námestova je zaradené do Oravskej Bežeckej Ligy 2022

Informácie :

V prípade otázok nás kontaktujte na:

e-mail: behulicamimesta@gmail.com

FB: https://www.facebook.com/bumnamestovo/

Instagram: https://www.instagram.com/bumnamestovo/

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *