Propozície BEH ULICAMI MESTA Námestova 2023

https://bumno.sk/

Hlavný organizátor:           TJ Oravan Námestovo

Miesto a deň konania:      Námestovo 20.05.2023, Hviezdoslavovo námestie so štartom
od 15:00 hod.

Trať behu :

Detský beh 1 – Predškolský vek

Detský beh 1 – Mladší školský vek

Detský beh 2 – Mladší školský vek

Žiacky beh 1 – Mladší žiaci

Žiacky beh 1 – Starší žiaci

Dorastenci – 5 km

Juniori a Dospelí – 5km

Juniori a Dospelí – 10km

Trať bude riadne označená

Povrch : Asfalt, spevnené plochy.

Štartovné:

 • Pre všetkých                         – 10 Eur
 • Deti do 15 rokov maju štartovne ZADARMO.

Platí sa na mieste v deň preteku pri prezentácii.

Limit preteku je 250 bežcov vrátane detí.

Pomoc Námestovskému anjelovi.

Každé 1,- euro zo štartovného, ktoré vyzbierame, venujeme nadácii Námestovský anjel.

https://www.namestovskyanjel.sk/

Kategórie :

Detské a mládežnícke behy –

DM – Predškolský vek – ročník narodenia – 2020 – 2018
DZ – Predškolský vek – ročník narodenia – 2020 – 2018
DM – 1Mladší školský vek – ročník narodenia – 2017- 2015
DZ – 1Mladší školský vek – ročník narodenia – 2017 – 2015
DM – 2Mladší školský vek – ročník narodenia – 2014 – 2012
DZ – 2Mladší školský vek – ročník narodenia – 2014 – 2012
DM – Mladší žiaci – ročník narodenia – 2011 – 2010
DZ – Mladší žiaci – ročník narodenia – 2011 – 2010
DM – Starší žiaci – ročník narodenia –  2009 – 2008
DZ – Starší žiaci – ročník narodenia – 2009 – 2008
DM5 – Dorast – ročník narodenia – 2007 – 2005
DZ5 – Dorast – ročník narodenia – 2007 – 2005  
DM5 – Juniori – ročník narodenia – 2004 – 2002
DZ5 – Juniori – ročník narodenia – 2004 – 2002
DM10 – Juniori – ročník narodenia – 2004 – 2002
DZ10 – Juniori – ročník narodenia – 2004 – 2002  

Ženy –

ŽU5 – ročník narodenia – 2001 – 1984
ŽU5 – ročník narodenia – 1983 – 1974
ŽU5 – ročník narodenia – 1973 a staršie
ŽU10 – ročník narodenia – 2001 – 1984
ŽU10 – ročník narodenia – 1983 – 1974
ŽU10 – ročník narodenia – 1973 a staršie

Muži –

MU5 – ročník narodenia – 2001 – 1984
MU5 – ročník narodenia – 1983 – 1974
MU5 – ročník narodenia – 1973 – 1964
MU5 – ročník narodenia – 1963 a starší
MU10 – ročník narodenia – 2001 – 1984
MU10 – ročník narodenia – 1983 – 1974
MU10 – ročník narodenia – 1973 – 1964
MU10 – ročník narodenia – 1963 a starší

Prihlasovanie (registrácia):

 • od 25.04.2023 sa možete zaregistrovať online cez tento link: Beh Ulicami mesta Námestova » casomierapt.com
 • online registrácia končí 19.05.2022 o 9:00, alebo ak sa naplní účastnícky limit.
 • osobne počas prezentácie priamo na podujatí, ak nebude naplnený účastnícky limit od 12:00 do 14:00

Prezentácia prihlásených účastníkov, vyzdvihnutie si štartovných čísel a balíčkov.

 • V deň preteku 20.05.2022 od 12:00 do 14:00 si môžete vyzvihnúť štartovné číslom s čipom na spodnej chodbe v Kultúrnom dome v Námestove – hlavný vchod
 • V prípade ak nebude naplnený limit účastníkov sa možete zaregistrovať aj na mieste.

Neúčasť:

 • V prípade neúčasti pretekára na podujatí, ktorý sa zahlásil on-line, bude vedený ako DNF „diskvalifikovaný“ a nezaráta sa do limitu preteku.

Čas štartu: detské preteky od 15:00 hlavné preteky 5km a 10km so spoločným štartom o 15:30

Časový limit:

Pre celé preteky je stanovený časový limit –  90 min od štartu hlavného behu, t.j. do 17:00

Vyhlasovanie výsledkov:

Meranie zabezpečuje časomerná spoločnosť „Časomiera PT

Výsledky zverejní usporiadateľ ihneď po skončení podujatia a to na stránke OBL a https://casomierapt.com/vysledky/

Oficiálne výsledky sa budú vyhodnocovať na mieste od 17:30

Odmeny:

Prví traja z každej kategórie získajú vecné ceny.

Občerstvenie:

Na trati: na trati bude občerstvovacia stanica iba na 10 km trati a to cca na 5 km, pri konci cesty na Ranč u Edyho. K dispozícii bude voda, jontový napoj. Počas preteku budú mať k dispozícii aj malé fľaše traťový navádzači v prípade potreby.

V cieli: v cieli bude k dispozícii občerstvenie vo forme pitného režimu „voda, jonťák, kofola, pivo, radler“ , ďalej ovocie, sladké pečivo a ďalšie drobnosti.

Žiadame pretekárov, aby použité poháre, fľaše vrátili usporiadateľom, či použili koše.

Ostatné:

Súťažiaci svojim podpisom pred štartom:

 • potvrdzuje dobrovoľný štart na vlastné riziko,
 • prehlasuje, že jeho zdravotný stav mu dovoľuje absolvovať daný pretek,
 • v prípade neplnoletosti sa za dieťa podpíše poverená osoba
 • dáva súhlas na spracovanie osobných údajov podľa §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Súhlas sa udeľuje organizátorom podujatia a spoločnosti zabezpečujúcej časomieru a spracovanie výsledkov podujatia.
 • súhlasí s propozíciami

Organizátor podujatia zabezpečí zdravotnícku pomoc počas celého preteku a aj v cieli.

Všeobecné propozície boli vytvorené dňa 29.03.2023.

Organizátor si vyhradzuje právo upraviť niektoré podmienky pretekov z dôvodu meniacej sa epidemiologickej situácie na Slovensku, tak ako bude vyhodnotená v súvislosti s termínom podujatia a ako budú v daný moment nastavené pravidlá ochrany zdravia ľudí / účastníkov, či divákov príslušnými autoritami.

V prípade, ak na základe uvedených opatrení a podmienok má organizátor právo podujatie presunúť, alebo aj úplne zrušiť. Keďže štartovné sa platí v deň pretekov, už zaregistrovaní účastníci nie sú povinní si prehlásiť štart v prípade ak by sa podujatie zrušilo.

Podujatie Beh Ulicami meste Námestova je zaradené do Oravskej Bežeckej Ligy 2023

Informácie:

V prípade otázok nás kontaktujte na:

e-mail: behulicamimesta@gmail.com

FB: https://www.facebook.com/bumnamestovo/

Instagram: https://www.instagram.com/bumnamestovo/

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *