Propozície BUM2024

BEH ULICAMI MESTA Námestova 2024

Hlavný organizátor:      TJ Oravan Námestovo

Miesto a deň konania:  Námestovo 18.05.2024, Hviezdoslavovo námestie so štartom
od 15:00 hod.

Trať behu :

Detský beh 1 – Predškolský vek – 100m

Detský beh 1 – Mladší školský vek – 200 m

Detský beh 2 – Mladší školský vek – 400 m

Žiacky beh 1 – Mladší žiaci – 600 m

Žiacky beh 1 – Starší žiaci – 1 000 m

Dĺžky detských behov ešte upresníme.

Dorastenci – 5 km

Juniori a Dospelí – 5km

Juniori a Dospelí – 10km

Trať bude riadne označená

Povrch : Asfalt, spevnené plochy.

Štartovné:

  • Pre všetkých                   – 15 Eur
  • Deti do 15 rokov maju štartovné ZADARMO.

Platí sa na mieste v deň preteku pri prezentácii.

Limit preteku je 270 bežcov vrátane detí.

Pomoc Námestovskému anjelovi a rodinám čo to potrebujú.

Každé 1,- euro zo štartovného, ktoré vyzbierame, venujeme nadácii Námestovský anjel.

alebo použijeme priamo na podporu rodiny, ktorá ma dieťa so zdravotným alebo intelektuálnym znevýhodnením a potrebuje podporu.

Kategórie :

Detské a mládežnícke behy –

DM – Predškolský vek – ročník narodenia – 2021 – 2019
DZ – Predškolský vek – ročník narodenia – 2021 – 2019
DM – 1Mladší školský vek – ročník narodenia – 2018- 2016
DZ – 1Mladší školský vek – ročník narodenia – 2018 – 2016
DM – 2Mladší školský vek – ročník narodenia – 2015 – 2013
DZ – 2Mladší školský vek – ročník narodenia – 2015 – 2013
DM – Mladší žiaci – ročník narodenia – 2012 – 2011
DZ – Mladší žiaci – ročník narodenia – 2012 – 2011
DM – Starší žiaci – ročník narodenia –  2010 – 2009
DZ – Starší žiaci – ročník narodenia – 2010 – 2009
DM5 – Dorast – ročník narodenia – 2008 – 2006
DZ5 – Dorast – ročník narodenia – 2008 – 2006 
DM5 – Juniori – ročník narodenia – 2005 – 2003
DZ5 – Juniori – ročník narodenia – 2005 – 2003
DM10 – Juniori – ročník narodenia – 2005 – 2003
DZ10 – Juniori – ročník narodenia – 2005 – 2003 

Ženy –

ŽU5 – ročník narodenia – 2002 – 1985
ŽU5 – ročník narodenia – 1984 – 1975
ŽU5 – ročník narodenia – 1974 a staršie
ŽU10 – ročník narodenia – 2002 – 1985
ŽU10 – ročník narodenia – 1984 – 1975
ŽU10 – ročník narodenia – 1974 a staršie

Muži –

MU5 – ročník narodenia – 2002 – 1985
MU5 – ročník narodenia – 1984 – 1975
MU5 – ročník narodenia – 1974 – 1965
MU5 – ročník narodenia – 1964 a starší
MU10 – ročník narodenia – 2002 – 1985
MU10 – ročník narodenia – 1984 – 1975
MU10 – ročník narodenia – 1974 – 1965
MU10 – ročník narodenia – 1964 a starší

Prihlasovanie (registrácia):

Prezentácia prihlásených účastníkov, vyzdvihnutie si štartovných čísel a balíčkov.

  • V deň preteku 18.05.2024 od 12:00 do 14:00 si môžete vyzvihnúť štartovné číslom s čipom na spodnej chodbe v Kultúrnom dome v Námestove – hlavný vchod
  • V prípade ak nebude naplnený limit účastníkov sa možete zaregistrovať aj na mieste.

Neúčasť:

  • V prípade neúčasti pretekára na podujatí, ktorý sa zahlásil on-line, bude vedený ako DNF „diskvalifikovaný“ a nezaráta sa do limitu preteku.

Čas štartu:

detské preteky od 15:00 hlavné preteky 5km a 10km so spoločným štartom o 15:30

Časový limit:

Pre celé preteky je stanovený časový limit –  90 min od štartu hlavného behu, t.j. do 17:00

Vyhlasovanie výsledkov:

Meranie zabezpečuje časomerná spoločnosť „Časomiera PT

Výsledky zverejní usporiadateľ ihneď po skončení podujatia a to na stránke OBL a https://casomierapt.com/vysledky/

Oficiálne výsledky sa budú vyhodnocovať na mieste od 17:30

Odmeny:

Prví traja z každej kategórie získajú ceny a drobnosti od sponzorov.

Občerstvenie:

Na trati: na trati bude občerstvovacia stanica pre 5km10km beh a to cca na 4.5 km, na križovatke pri obchodnom centre Ačko. K dispozícii bude voda, jontový napoj. Počas preteku budú mať k dispozícii aj malé fľaše traťový navádzači v prípade potreby.

V cieli: v cieli bude k dispozícii občerstvenie vo forme pitného režimu „voda, jonťák, kofola, pivo, radler“ , ďalej ovocie, sladké pečivo a ďalšie drobnosti.

Žiadame pretekárov, aby použité poháre, fľaše vrátili usporiadateľom, či použili koše.

Ostatné:

Súťažiaci svojim podpisom pred štartom:

  • potvrdzuje dobrovoľný štart na vlastné riziko,
  • prehlasuje, že jeho zdravotný stav mu dovoľuje absolvovať daný pretek,
  • v prípade neplnoletosti sa za dieťa podpíše poverená osoba
  • dáva súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Súhlas sa udeľuje organizátorom podujatia a spoločnosti zabezpečujúcej časomieru a spracovanie výsledkov podujatia.
  • súhlasí s propozíciami

Organizátor podujatia zabezpečí zdravotnícku pomoc počas celého preteku a aj v cieli.

Všeobecné propozície boli vytvorené dňa 27.03.2024.

Organizátor si vyhradzuje právo upraviť niektoré podmienky pretekov z dôvodu meniacej sa epidemiologickej situácie na Slovensku, tak ako bude vyhodnotená v súvislosti s termínom podujatia a ako budú v daný moment nastavené pravidlá ochrany zdravia ľudí / účastníkov, či divákov príslušnými autoritami.

V prípade, ak na základe uvedených opatrení a podmienok má organizátor právo podujatie presunúť, alebo aj úplne zrušiť. Keďže štartovné sa platí v deň pretekov, už zaregistrovaní účastníci nie sú povinní si prehlásiť štart v prípade ak by sa podujatie zrušilo.

Podujatie Beh Ulicami meste Námestova je zaradené do Oravskej Bežeckej Ligy 2024 
 

Organizátor podujatia informuje všetkých pretekárov a širokú verejnosť, že počas tohto podujatia plánuje vyhotovovať fotografie a zvukovo-obrazové záznamy, ktoré budú slúžiť na propagačné a dokumentačné účely a budú zverejnené na sociálnych sieťach a webových stránkach  organizátora.

Informácie:

V prípade otázok nás kontaktujte na:

e-mail: behulicamimesta@gmail.com

FB: https://www.facebook.com/bumnamestovo/

Instagram: https://www.instagram.com/bumnamestovo/

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *